10 jaar Asian Kidz Support

10 jaar Asian Kidz Support

10 jaar AKS10 jaar Asian Kidz Support

Fietsreis met een doel

Tijdens de planning van een 6 maanden fietsreis door zuid-oost Azië in  2008, werd er door Angela en Joop een doel gezet: ondersteuning bieden  aan kansarme kinderen in elk land wat ze bezochten. Eenmaal thuis  gekomen, is dat voornemen uitgegroeid tot de stichting
Asian Kidz Support.

Overal ter wereld zouden kinderen dezelfde rechten en kansen moeten hebben, alleen is dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. We hebben gezien hoe kinderen iets van hun leven proberen te maken, schrijnend om te merken hoe moeilijk dat soms is. Wij voelen ons zeer betrokken bij deze kinderen en uit ervaring blijkt dat je met weinig veel kunt doen.

Stichting Asian Kidz Support heeft de afgelopen tien jaar vele kinderen onderwijs laten volgen middels het bouwen van faciliteiten bij bergschooltjes, ondersteuning van onderwijsprogramma’s en verstrekken van studiebeurzen.

Toekomst begint met scholing!

Wat is er gerealiseerd II

2018-12-24T16:48:52+00:00