Opleiding betekent alles voor me

Opleiding betekent alles voor me

GIRLS emPOWERment

De vijf studenten uit Dien Bien (Noord-Vietnam) hebben een behoorlijk ontwikkelingstraject doorgemaakt. Ondanks verschillende uitdagingen bij het aanpassen van hun universitaire leven hebben ze allemaal hun eerste studiejaar (2022 – 2023) met een voldoende afgerond.

Belang van onderwijs!

Een eigen leven

Sinds 2016 ondersteunt AKS het onderwijsprogramma Girls Empowerment wat een heel mooi vervolg heeft gekregen. Vanaf 2022 ontvangen 5 jonge dames met een etnische achtergrond een studiebeurs voor een universitaire opleiding. In januari 2023 hebben er gesprekken plaats gevonden over het verloop van de studie en hoe het met de vijf dames gaat. Alle vijf de dames zijn gestart met hun 1e studiejaar en worden gehele periode bijgestaan door een coördinator.

Tijdens de online ontmoeting met de coördinator en de studenten kregen we op de vraag ‘Wat betekent deze opleiding voor je?’ o.a. de volgende antwoorden.

  • Opleiding betekent alles voor me, op deze manier bouw ik een eigen leven op en kan ik wat betekenen voor anderen.
  • Ben heel gelukkig met deze kans en ervaar hoe anders ik tegen essentiële dingen aankijk.

Ondanks verschillende uitdagingen zoals het leven in de stad, maken van nieuwe vrienden en de nieuwe manier van les krijgen hebben de dames zich snel aangepast aan het universiteitsschema.

Girls Empowerment – terug naar school

Update Girls Empowerment

Hoofdsponsor;

iPM Partners BV

 

2023-11-23T05:42:57+00:00