Steun Asian Kidz Support

Helpen?2018-12-26T10:23:44+00:00

Alleen kunnen wij het nietHulpbehoevend kind

Ja, ik steun stichting Asian Kidz Support!

 • door (vaste) donateur te worden
  Uw bijdrage kunt u overmaken naar
  IBAN: NL33 INGB 000 519 5037 t.n.v. stichting Asian Kidz Support te Asten.
 • Periodieke schenking
  Sinds 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om periodieke giften vast te laten leggen door de notaris. Een schriftelijke overeenkomst afsluiten met stichting Asian Kidz Support is voldoende.
 • Voordeel voor u en het goede doel
  Wilt u een periodieke gift doen? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

  Wat zijn de voorwaarden?
  – De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI.
  – U moet de schenking vastleggen via een schriftelijke overeenkomst.
  – U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen.
  – U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkering te doen.
  – Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.

 • Zakelijke giften
  Zakelijke giften zijn (deels) fiscaal aftrekbaar.
  Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.
 • door een fondswervingsactie of een sponsoractiviteit te organiseren.
  Heeft u een goed idee, aarzel niet en neem contact met ons op.
 • Mocht u binnenkort iets te vieren hebben en overwegen om in plaats van de gebruikelijke cadeaus uw gasten op te roepen om een donatie te doen aan een goed doel, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
 • Vertel familie, vrienden en collega’s over ons.

ANBI:

de stichting Asian Kidz Support is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw donatie- schenking of gift aan de stichting Asian Kidz Support aftrekbaar zijn voor de inkomsten – of vennootschapsbelasting.

Doneren?

Uw steun is onmisbaar! U kunt uw bijdrage overmaken naar;

IBAN: NL33 INGB 000 519 5037
t.n.v. stichting Asian Kidz Support te Asten

Wij kunnen het niet alleen en daarom zijn wij ontzettend blij met alle steun en hulp in welke vorm dan ook! Lieve mensen, allemaal onze hartelijke dank ook namens de Kidz.

De kids op een rijtje