Belang van onderwijs

Belang van onderwijs

Kansen voor de toekomst

Vanaf het begin ondersteunt AKS kinderen in Zuid-Oost Azië met onderwijs en educatieve projecten. Gericht onderwijs voor (kwetsbare) kinderen om de cirkel van armoede te doorbreken.

Het hele traject zijn we betrokken en worden we op de hoogte gehouden middels rapporten en verslagen van projectpartners. Tijdens onze bezoeken en online vergaderingen zijn er zaken die besproken worden waar we ons niet vaak over uitspreken. Onderwerpen die een behoorlijke impact hebben op het leven van deze kinderen.

Om belang van onderwijs eens temeer te verduidelijken willen we in het kort één van de onderwerpen uitlichten. Helaas is kinderhandel anno 2023 nog steeds een realiteit.

De Vietnamese projectpartner zet zich in door kinderhandel te identificeren, door redden van slachtoffers en alle noodzakelijke diensten te verlenen voor een succesvol herstel en re-integratie in hun gemeenschap.

Uit casusgegevens blijkt dat de gemiddelde tijd die slachtoffers van gedwongen huwelijken in slavernij doorbrachten 8,7 maanden bedraagt. Voor slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting geldt een gemiddelde periode in slavernij van 15,4 maanden.

Ook wordt er veel gedaan aan preventie om kinderhandel zo goed als tegen te gaan. O.a. door;

  • Preventiecampagnes bij (vooral H’mong) communities en gemeenschappen door gebruik van lokale middelen. Via het luidsprekerssysteem, ophangen van spandoeken en openbare bijeenkomsten.
  • Onderwijs en levensvaardigheden voor meisjes met een etnische achtergrond (Girls Empowerment).
  • Opleiden van leraren. Kinderen die uitvallen van school lopen een groot risico om te worden verhandeld.

AKS ondersteunt het onderwijsprogramma Girls Empowerment wat een heel mooi vervolg heeft gekregen. Vanaf 2022 ontvangen 5 jonge dames een studiebeurs voor een universitaire opleiding. Kansen voor de toekomst, dat is GIRLS emPOWERment!

 

2023-11-23T05:43:53+00:00