De Stichting

Ons doel2018-12-26T10:21:18+00:00
Kaart met waar aks actief is.

Kaartje met waar AKS zoal actief is in Azië.

Onze stichting heeft als doel in Nederland fondsen te werven voor financiering en ondersteuning van (kleinschalige) projecten die de opvang en levensverbetering van kansarme kinderen in Azië ten goede komen. Asian Kidz Support tracht dit doel te bereiken door;

  • donatie aan projecten en activiteiten (projectsteun)
  • het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen die ter plaatse worden ingekocht
  • waar mogelijk samenwerking met andere organisaties
  • regelmatig contact
  • minimale organisatie- en administratiekosten.

Voor de uitvoering van onze activiteiten hebben we uiteraard financiële steun nodig. Hoe kunt u stichting Asian kidz Support helpen?

Kinderen in de schoolbanken
Wij van Asian Kidz Support zetten ons persoonlijk en belangeloos in voor activiteiten en projecten voor de stichting. Door zelf af te reizen en pas na een gedegen voorbereiding ter plaatse aan de slag te gaan wordt uw donatie op een juiste manier besteed.

Hoe is Asian Kidz Support ontstaan

Al jaren reizen we door Azië wat een enorme aantrekkingskracht op ons heeft. Een reis door Azië betekent een constante uitdaging voor alle zintuigen.Een onderdompeling van geuren, kleuren en geluiden! Maar ook, elke keer na terugkomst krijgen we te maken met een steeds sterker wordend gevoel. Een gevoel om iets voor kansarme kinderen te betekenen. Het beeld van de vele kinderen die geen mogelijkheid hebben om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen houd ons bezig.

Maar wat kunnen we doen?

We zijn ons er tevens ten volle van bewust dat kinderen het beste in hun eigen cultuur kunnen opgroeien en de enige manier om te helpen is met financiële steun uit een hulpverleningsproject. Een eerste aanzet werd gemaakt in november 2008, voor Asian Kidz Support.

Baby voedenNa een lange voorbereiding en een gedreven enthousiasme zijn we in november 2008 vertrokken om woorden om te zetten in daden. En daar sta je dan, in een weeshuis ergens in Zuid-Oost Azië, door onze verschillende werkzaamheden daar hebben we veel gezien en contact gehad met de kinderen die er verblijven. Dit alles heeft op ons een grote indruk gemaakt en een besef dat hulp hard nodig is en blijft. Eenmaal thuisgekomen zijn we tot het besluit gekomen om van Asian Kidz Support een stichting te maken om een helpende hand te kunnen blijven bieden.

Overal ter wereld zouden kinderen dezelfde rechten en kansen moeten hebben, alleen is dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Wij voelen ons zeer betrokken bij deze kinderen en hopen in de toekomst veel voor hen te kunnen betekenen. In november 2009 is de stichting Asian Kidz Support opgericht.