Privacy verklaring

Privacy verklaring2019-07-01T20:15:19+01:00

Privacy verklaring

Stichting Asian Kidz Support houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij behandelen persoonsgegevens van onze donateurs, sponsors, vrijwilligers en bezoekers van de website met de grootste zorgvuldigheid.

Contactgegevens

Stichting Asian Kidz Support
info@asiankidzsupport.nl
asiankidzsupport.nl

Vastleggen en verwerking van gegevens

Stichting Asian Kidz Support is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van persoonsgegevens. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of verkregen. En van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en ontwikkelingen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails of nieuwsbrief via de afmeldlink in de toegestuurde e-mail.

Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden. Organisaties die ons helpen, bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw gegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Asian Kidz Support.

Links van website naar derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Cookies

De website van stichting Asian Kidz Support maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen privacy verklaring

Stichting Asian Kidz Support behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen per e-mail: info@asiankidzsupport.nl