Girls Empowerment – terug naar school

Girls Empowerment – terug naar school

Opeenvolgende uitbraken van COVID-19 in Vietnam hebben de lokale gemeenschappen in de noordelijke bergachtige provincie Dien Bien zwaar getroffen. Honderden kinderen keerden niet terug naar school vanwege COVID-gerelateerde armoede. 80% van de leerlingen die niet naar de klas terugkeerden zijn meisjes en tenminste 22% van deze meisjes zijn tijdens de schoolsluitingen getrouwd (kindhuwelijk) of zwanger geworden. Tevens worden meisjes in vrijwel elke leeftijdsgroep vaker tot werk gedwongen dan
jongens.De impact van de pandemie is gigantisch, kindhuwelijken en vroegtijdig afbreken van onderwijs spelen een cruciale rol in de kwetsbaarheid van meisjes voor mensenhandel.

Onderwijs is de basis om deze cyclus te doorbreken. Om een vervolg te geven aan het onderwijsprogramma (maart 2016) voor Girls empowerment is er een campagne ‘Terug naar school’ gestart om deze kinderen terug op school te krijgen en te houden. Tijdens de campagne hervatte 56% van de meisjes hun opleiding. Een heel mooi begin!

 

 

 

 

 

 

Ondanks deze prestatie, blijven er uitdagingen bestaan om ervoor te zorgen dat alle meisjes de opleiding krijgen die ze verdienen.

Terug naar school model:

Fase 1: Het identificeren van de problemen.
– Huisbezoeken door lokale leraren.
– Beoordeling van de situatie door maatschappelijk werkers.
– Oplossingen op basis van de behoeften van elk gezin.

Fase 2: Oplossingen op maat.
– Redding van mensenhandel en uitbuiting.
– Beurzen voor ondersteuning van onderwijsprogramma.
– Ondersteuning van levensonderhoud om financiële stabiliteit te garanderen.

– Toezicht door maatschappelijk werkers.

Fase 3: Systeemverandering voor succes op lange termijn.
– Het model delen met openbare instellingen en andere provincies.

Naast de hierboven beschreven hulp worden er een reeks activiteiten op scholen uitgevoerd om kinderen, vooral meisjes, bij het onderwijs te houden. Door middel van groepstrainingsactiviteiten en leuke spelletjes leren kinderen uit deze gebieden de risico’s van mensenhandel, kinderarbeid en kindhuwelijken.

Hoofdsponsor;

iPM Partners BV

2023-11-23T02:39:24+00:00