Ondersteuning van onderwijsprogramma voor kinderen met een handicap

Ondersteuning van onderwijsprogramma voor kinderen met een handicap

Achtergrond

In Vietnam behoren kinderen met een handicap tot de meest gemarginaliseerde van de maatschappij.  Hun  financiële ontberingen gecombineerd met invaliditeit leiden onvermijdelijk tot een zeer slechte kwaliteit van leven en, in de meeste gevallen, geen toegang tot onderwijs of een vroegtijdig einde aan het onderwijs.

Geschat wordt dat van ongeveer een miljoen Vietnamezen kinderen met een handicap, slechts 24%, een vorm van scholing volgen. Vanwege het gebrek aan onderwijs en zorg voor gezinnen met een gehandicapt kind op het platteland verhuisd 50% naar Hanoi. Door beperkte opleiding en ervaring krijgen deze ouders banen met een laag inkomen zoals het verkopen van ijsthee, schoonmaken, verkopen van groenten en het besturen van motortaxi’s. Ook andere families met een gehandicapt kind die oorspronkelijk uit Hanoi komen leven in (grote) armoede.

Het onderwijsprogramma zorgt ervoor dat kinderen met een handicap toegang krijgen tot aangepast onderwijs. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudig praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden.

Oudere kinderen krijgen vakonderwijs, zoals  houtbewerking, naaien of teenslippers maken en de hulp die ze nodig hebben om te groeien voor een zo onafhankelijk mogelijk leven in de toekomst.

 

Screening

Ouders met gehandicapte kinderen kunnen zich melden bij projectpartner waarna er een screening volgt. Thuissituatie en financiële situatie worden bekeken alvorens er een besluit genomen wordt voor ondersteuning.
In aanmerking komen arme gezinnen die niet in staat zijn om de kosten voor onderwijs of speciale voorzieningen te dragen. Projectpartner zorgt voor begeleiding van het volledige traject, inclusief een passend einddoel (een baan vinden of een plek vinden in dagbesteding).

Tevens werkt projectpartner samen met autoriteiten om ervoor te zorgen dat deze kinderen “Disability Cards” ontvangen en zo toegang krijgen tot de openbare diensten zoals gezondheidszorg, vervoer en subsidies waar ze volgens de wet recht op hebben.

 

Ondersteuning van onderwijsprogramma

De aanvraag van onderwijsondersteuning voor kinderen met een handicap richt zich op kinderen in Hanoi. In totaal ontvangen 41 kinderen individuele ondersteuning waarvan 20 kinderen aangepast onderwijs krijgen.
De 21 kinderen die geen onderwijs ontvangen zijn (meervoudig) ernstig gehandicapt en ontvangen steun in de vorm van aangepaste hulpmiddelen, voeding en toegang tot de gezondheidszorg.

De onderwijsondersteuning wordt verdeeld over gespecialiseerde (kleine) scholen en in centra van projectpartner. Kinderen krijgen aangepaste lessen door speciaal opgeleid personeel.

 

Onderwijsprogramma Aantal kinderen
Aangepast onderwijs   20
Beroeps onderwijs     5
Jobvaardigheden en bedrijfstraining     5
Gezondheidstraining   10

 

Impact

  • Ontwikkeling van hun vaardigheden, en voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven in de toekomst.
  • Anderzijds kunnen ze een bijdrage leveren aan het gezinsinkomen.
  • Werk / loopbaan voorbereiding, ze leren meer over de werkomgeving en oefenen vaardigheden zoals werken in een team, communicatie etc.
  • Ze worden wettelijk erkend en hebben toegang tot de openbare diensten.
  • Gezondheidstraining vermindert de financiële last van gezondheidszorg en sociale zorg voor hun families.

Help mee, om deze kinderen een toekomst te geven!

Hoofdsponsor;

Werkgroep een Aarde

2023-04-04T11:27:41+01:00